Wat kunt u verwachten?

TwoWayCoaching richt zich op het ontwikkelen van het bewustzijn van de eigen ontwikkelbehoefte bij de gecoachte.

Dit zal plaatsvinden door het voeren van gesprekken waarbij uw ontwikkeling in alle facetten centraal zal staan.

Desgevraagd kan ik met een advies komen hoe ik zaken aan zou pakken en hoe ik tegen bepaalde situaties aankijk maar het uitgangspunt blijft dat het uw ontwikkeltraject is en dat u zelf de antwoorden vindt. Tenslotte kent u uzelf het beste al is sommige kennis nog onbewust.

Het zal duidelijk zijn dat vertrouwen een belangrijke pijler voor dit proces is

Als uitgangspunt nemen we de zes belangrijkste taken van een voetbalcoach:

– Het voorbereiden en coachen van training sessies

– Het coachen van een wedstrijd en alles wat daarmee samenhangt

– Het creëren van een high performance omgeving

– Het leiden van een team

– Het leiden van individuele spelers

– Het tonen van effectief leiderschap 

Aan de hand van gevoerde gesprekken en op basis van de zes taken en de verantwoordelijkheden die de gecoachte heeft, dient de coach zelf een persoonlijk ontwikkelingsplan op te stellen.

Een belangrijk uitgangspunt daarbij zal zijn dat u uzelf kent of leert kennen: wat drijft u? Waar wordt u blij van en krijgt u energie van? Hoe reageert u bij tegenslag? Hoe gaat u om met de emoties die dit prachtige maar zeer uitdagende vak met zich meebrengt? Hoe kunt u het meest effectief zijn?

Om de inhoud van de gesprekken vorm te geven dient er zoveel mogelijk informatie gedeeld te worden over het uitvoeren van de zes taken.

Dit kan door “live” bezoeken op locatie maar ook door het versturen van videobeelden van trainingen, wedstrijden, wedstrijdbesprekingen, team meetings, staf meetings etc.

Gesprekken kunnen plaatsvinden op locatie maar ook kunnen ook virtueel gevoerd worden.

Op basis van een intakegesprek waar uw behoeftes besproken zullen worden en waar we zullen bekijken of er een grond is voor samenwerking, zal het vervolgplan besproken worden

Wim van Zwam